Dla prasy

Tomasz Sokolewicz   tsokolewicz@gmail.com

 Bardzo dziękuje za zainteresowanie. Warunkiem rozmowy jest umowa uniemożliwiająca legalną publikację oszczerstw i fantazji.

Do tej pory ze mną rozmawiali: Kaja Bogomilska, Małgorzata Raducha, Małgorzata Imielska, Louisa Vinton, Tilman Berger, Michał Kurkiewicz, Batłomiej Noszczak, Ewa Spalińska, Ewa Wilk i wielu innych.

Nie rozmawiali ze mną: Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, Marcin Marczak, Monika Olejnik, Patrycja Gruszyńska-Ruman, Konrad Piasecki,  Piotr Plebanek, Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk.

Copyright © Sokolewicz 2012 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z tej strony internetowej stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Tomasz Sokolewicz z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. Tomasz Sokolewicz zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce). Żaden fragment strony internetowej ani jej archiwum nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. W wypadku mojej śmierci nie życzę sobie żadnych medali ani niczego innego, co mogłoby moją osobę powiązać z państwem nie potrafiącym pociągnąć do odpowiedzialności morderców moich kolegów.

Copyright © by Tomasz Sokolewicz

         powrót