***  P R Z Y J A C I E L E *** ***  P R Z Y J A C I E L E *** ***  P R Z Y J A C I E L E ***

      
Adam Słomka
Urodził się w 1964 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Był posłem na Sejm RP w latach 1991 - 2001.

Były polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu (3 kadencje), były członek komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, były członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Żona Beata. Hobby: szachy, turystyka górska, komputery. więcej
  W sierpniu 1982 internowany w KW MO w Katowicach, aresztowany i skazany wyrokiem Sądu Wojskowego na 1,5 roku więzienia. W 1984 ponownie aresztowany  więcej  
   
       
 
       
 
       
 
 
       
 
       
 
       
 
TW Lech z avatarem. Co oni tu robią?      
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
     
       
       
       
 
   

02.10.2011 15:01:29 zaktualizowano                                                                            powrót