"Polska odzyska niepodległość za naszego życia. Od nas zależy jak długo będą nami rządzić dzieci Bieruta i wnuki Stalina." 1980
 

                                                                                                                                                                Tomasz Sokolewicz

ul. Generała Józefa Zajączka 11 m 82

01-510 Warszawa

Polska

tsokolewicz@gmail.com

 

 

 

  


 

                                    D O    N I E P O D L E G Ł O Ś C I

Warszawa dnia 13.02.1982. Tajne spec.znaczenia, Analiza materiałów rozpracowania operacyjnego nr 33042 kryptonim "FENIX" dot. SOKOLEWICZ Tomasz Edward s.Wojciecha, ur.27 sierpnia 1963 r. w Warszawie, obywatelstwo polskie, narodowość polska, wykształcenie niepełne średnie (...) Tomasz Sokolewicz skazany został wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. (...) Założenie sprawy było zasadne ze względu na duży społeczny wydźwięk czynu. Profanacji pomnika Feliksa Dzierżyńskiego dokonała zorganizowana grupa młodych ludzi w czasie dużego natężenia ruchu pieszego w centrum Warszawy. Ponadto sam sposób dokonania profanacji był bardzo widowiskowy. Sprawa prowadzona była w ramach grupy operacyjno-śledczej krypt. "Terroryści". W wyniku podjętych działań operacyjno śledczych ujętych zostało trzech sprawców profanacji pomnika. Pozostałych, pomimo zaangażowania dużych sił i środków nie zdołano ustalić. (...) Tomasz Sokolewicz przed aresztowaniem uczył sie w LO, był uczniem III kl.(...) Osobnik nadpobudliwy "wojowniczo" nastawiony do "sbcji", wygłasza sentencje, filozofuje, żąda przedstawienia przepisów, odmawia podpisania oświadczenia, popisuje się elokwencją.(...) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PRL, Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim "Fenix",  a także "Uczniak" (od 22.09.1979) ,"Region", "Trucizna", "Sizilien")

Sokolewicz Tomasz [dane osobowe]: przynal. do org.: Federacja Młodzieży Szkolnej - wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Rzeczników tej organizacji: nieleg. org. : I-109, atak pomn.: V-12, wroga prop.: VI-90 (Kartoteka aktów wrogich wobec PRL Biura Śledczego MSW PRL)

"Przesłuchanie pod. Tomasza Sokolewicza nie wniosło do sprawy ani jednej nowej okoliczności." Prokurator WPG Warszawskiego Okręgu Wojskowego ppor. Jeremi Sewruk

 IPN prawomocną decyzją odmówił odtajnienia niektórych konfidentów. Informacje na mój temat były dostarczane co najmniej do 1996 roku.

 

Dokumenty:      deklaracja lojalności (pdf)                  deklaracja lojalności (jpg)             

                           IPN (pdf)                                          IPN (jpg) 

                       Instytut Gaucka  (pdf)                         Gauck Behoerde (jpg)

                       legitymacja Solidarności (pdf)             legitymacja Solidarności (jpg)

                             doniesienie 53 (pdf)                           doniesienie 53(jpg)

 

 

Inicjatywy:      "Uczeń Polski" (1979)

                            Federacja Młodzieży Szkolnej (1981)

                      Polska Armia Krajowa - Druga Brygada - "Piłsudczycy" (1982)

                      Niezależne Zrzeszenie Studentów 

                      Europejskie Biuro KPN w Monachium - likwidacja

      

Inne:               po-co-ta-strona (pdf)                         po-co-ta-strona (jpg) 

                           katalog IPN (xls, ok. 17MB)                  katalog IPN (zip)

                           korespondencja z prezydentem Lechem Wałęsą: TW "Bolek"                     

                      Krzyż Wolności i Solidarności

 

Referencje:     Joe Biden - wiceprezydent USA          Adam Słomka - przywódca KPN

 

 

Spis Treści: TW: Tajni Współpracownicy                  Prasa PRL: Kim jest T. Sokolewicz?

                  Zabici                                                 Kaci (pracownicy MSW PRL)

                  Fotki: Woda,ogień, gaz                        Warunki używania tego serwisu

                  Przyjaciele i Podziękowania                 Rodzina

                      

Kontakt                 BLO)G S                  Info dla Prasy

 
                                               20.10.2013 14:20:44 zaktualizowano