Milsza mi niebezpieczna wolność, niż bezpieczna niewola" Rafał Leszczyński XVI Wiek

 
    " Kim jest Tomasz Sokolewicz? "
w oczach jawnych współpracowników z komunistycznej prasy

od Czerwca 1976 do Magdalenki

 

Od wejścia komunistów na ziemie polskie w 1939 roku prasie przypisano zadanie okłamywania rzeczywistości. Nieprzypadkowo po akcji SB "Renesans" znanej powszechnie jako "Magdalenka" media masowe pozostały w rękach TW SB i współpracowników wojskowej razwiedki WSW/WSI.

Celem współpracowników tajnych i jawnych było zastąpienie autentycznej opozycji tajnymi współpracownikami - twórcę Wolnych Związków Zawodowych Kazimierza Świtonia zastąpiono agentem SB TW Bolkiem Lechem Wałęsą.  Poza tajnymi współpracownikami posługiwano się chętnie współpracownikami jawnymi - dziennikarzami.

 

Co komunistyczni dziennikarze pisali o Tomaszu Sokolewiczu?

1. 1976 "Na Przełaj" redaktor Kaja Bogomilska. Pierwszy kontakt z dziennikarzem. Dyskusja młodzieży na temat polskiej kinematografii. Ku mojemu zdziwieniu z rozmowy wypadają słowa "Niepodległość" i "Katyń". Kontakt z redakcją nie przynosi żadnego efektu.

2. 1980 "Filipinka" redaktor Joanna Młynarczyk "(...) Kwadrans zamieszania. Koledzy z URO i MKO nie mają nic do powiedzenia.(...)"

 

3.1980 "Razem" redaktor Elżbieta Chęcińska "MKO mają ambicję, aby stać się organizacją ogólnopolską. (...) Tomek Sokolewicz nie należy do osób skromnych."

 

4. 1980 "Filipinka" redaktor Joanna Młynarczyk "Zdumiewa nas łatwość, z jaką MKO obraża zorganizowanych kolegów." (...) Czy MKO uważa, że należy się od niego ((Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej, przyp. TS)) odwrócić i stworzyć harcerstwo drugie, inne? Po co?"

 

5.1980 "Merkuriusz" Sławomir Górzyński "Mała Solidarność"

6. 1982, Redaktor Teresa Kulik z "Żołnierza Wolności" omawia artykuł Zygmunta Dziubka z "Trybuny Robotniczej". "Ewidentny szmatławiec, jakim był "Uczeń Polski" poświęcał najwięcej uwagi instruowaniu uczniów, jak mają organizować strajki szkolne. (...)

7. 1982, Redaktor (r) z "Trybuny Ludu"

 

 

Autobiografia

 

W związku z informacjami Służby Bezpieczeństwa informującymi społeczeństwo o wypuszczeniu mnie z więzienia na wolność "w niejasnych okolicznościach" informuje, że okoliczności mojego wypuszczenia były i są wyjątkowo jasne. Nie przyznałem się do winy, a jedyny świadek oskarżenia wycofał swoje zeznania. O ile wiem, asystent osobnika nie posiadającego statusu pokrzywdzonego IPN Roberta "Lecha" Moczulskiego niejaki Krzysztof Król (znany z "nocnej zmiany") złożył w trakcie swojego jedynego procesu wszelkie możliwe zeznania, a inni agentofile z KPN-SB nigdy nie siedzieli. Chyba że na kolanach agentury.

W związku z informacjami Służby Bezpieczeństwa informującymi społeczeństwo o rzekomym załatwieniu mi w latach 80' amerykańskiej "zielonej karty" (wiza R1) gwarantującej na mocy Konwencji w Helsinkach prawo swobodnego podróżowania, a więc zmuszającej władze PRL do wydania mi paszportu,  informuje, że do wydawania amerykańskich wiz uprawniona jest wyłącznie amerykańska służba dyplomatyczna.

Bardzo proszę o pomoc.

Kto ma artykuły na mój temat z "Trybuny Robotniczej", "Żołnierza Wolności" (pełna wersja) i "Za wolność i lud"?

 

Download, Archiwum i ciekawe linki

 

Wstęp Hołd Ruski 1611 Jędrzej Starobielski "Jak drukował się "Uczeń Polski"
Emil  PR1 o zabójstwie Emila Barchańskiego mojej matce (AUDIO w formacie MP3)
Jeszcze o Emilu Najmłodszy więzień stanu wojennego - (AUDIO w formacie WMA) "Uczeń Polski" w Bibliotece Narodowej
"Sprawa Emila B." Encyklopedia Solidarności o FMS "Uczeń Polski" w Bibliotece Internetowej
"Sprawa Emila B."  Karta 57 o "Uczniu Polskim" Wikipedia o "Uczniu Polskim"
Wikipedia o Emilu Barchańskim Dr B. Noszczak w Tygodniku Powszechnym o "Uczniu Polskim"  DIOMKA
  ANEKS DO TEKSTU DR B. NOSZCZAKA WC1, WC2
   
  Generalny Prokurator PRL gen.L.Czubiński o "Uczniu" (doc) Na zadeptanym cmentarzu: Krzyż Wolności i Solidarności
  Anna Walentynowicz o Kowalczykach   Tablica dla upamiętnienia Czynu Braci Kowalczyków
   
 

       
 
  Kontakt               Forum Dyskusyjne                    Linki

21.10.2013 21:21:19                                                                            powrót