Milsza mi niebezpieczna wolność, niż bezpieczna niewola" Rafał Leszczyński XVI Wiek

 
    " Uczeń Polski "

pismo Federacji Młodzieży Szkolnej redagowane przez młodzież szkół średnich

 

Redakcja 1979-1982 "Lech Krzemieński"                      Wojciech Ciszewski 2   "Andrzej Rzecki"             Wojciech Dutkiewicz
"Marcin Grybowicz" Maciej Igielski "Michał Potocki"                          Zbigniew Karaczun

"Stanisław Rayski" Piotr Kapuściński

"Danuta Krechowiecka"

"Jar Śliwnica"  Robert Luśnia "Marek Dominik"                            Tomasz Mickiewicz "Stefan Grun"   Piotr Rogóyski "Jędrzej Starobielski"        Tomasz Sokolewicz

 

Pierwsze w bloku państw komunistycznych niezależne pismo młodzieżowe organizacji o zasięgu ogólnopolskim. Figuruje jako przykład wrogiego czasopisma i cel pozaprawnych represji w "Raporcie o dotychczasowych zasadach ścigania działalności antysocjalistycznej" Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej generała brygady Lucjana Czubińskiego z 1981 roku.

W latach 1983-1984 do wyjazdu Andrzeja Czumy do USA, a następnie w latach 1988-1989 pismo redagowane było przez inny zespół redakcyjny. Szczegóły na linku w Wikipedii. Przypisywanie "Ucznia Polskiego" do jakiejkolwiek innej niż Federacja Młodzieży Szkolnej organizacji społecznej lub partii politycznej wykracza poza ramy wiedzy historycznej.


"Ucznia Polskiego" wspierali :

 

  

 Stefan 

 Katarzyna 

Emil

Grzegorz

Ewa

Wojciech

Marek

Ewa

Wojciech

Janusz

Marcin

Mariusz

Maryla

Zbigniew

Justyna

   Marzena

Krzysztof

Maria

Piotr

Bogdan

Mariusz

Barbara

Ewa

Jana

Jerzy

Jan

Józef

Tomasz

Jacek

Marian

Jakub

Olga

Artur

( Krzysztof

Teresa

Robert

Piotr

Wojciech

Anna

Jolanta

Adam

Tomasz

NN

Piotr

Marzanna

Piotr

Mirosław

Stanisław

Elżbieta

Marek

Marek

Bogdan

Natalia

Artur

Wojciech

Jarosław

Ola

Dorota Katarzyna

.

Ewa

Marian

Eleonora

Jacek

Krzysztof

Anna

Jacek

Zofia

Maciej

Dariusz

Adam

Ksawery

Nie zaszkodziła, dziękuję

Henryk

Piotr

Dariusz

Marek

Stanisław

Paweł

Krzysztof

Dariusz

Maciej

 Inga

Karolina

Emilia

Paweł

Katarzyna

Wojciech

ks. Sylwester 

Antosiewicz,

Bachanek,

Barchański +

Bierecki,

Bogaczyk,

Bogaczyk,

Bojdziński,

Bukowska,

Cielecki +

Chałupka, 

Czołnik, 

Czarnecki,

Czerniecka,

Dąbrowski,

Duriasz, 

Duszyńska,

Fabisiak,

Fihel +

Gomółkiewicz,

Górecki,

Grochulski,

Homyniuk,

Jamroz,

Jarosz,

Jakubowski,

Jesionowski,

Jezarkowicz,

Kaczorowski,

Kicler,

Kmicik,

Kotański,

K.,

Kril, 

Król ),

Krupa,

Krzysztoń,

Krzyżanowski,

Kubisiak,

Kujawska,

Lenartowicz +

Lindel, 

Lis, 

(TW "Grażyna")

Łojek,

Maćkówka,

Majchrzak +

Majcherczyk,

 M.,

Mickiewicz,

Mickiewicz,

Miszczak, 

Moszkowski,

Nawrocka +

N.,

Nieżyński,

Pakoca,

Pawlak,

Pawłowska

(TW  „Tomek”)

Piesiewicz,

Piłka,

Porożyńska,

Popończuk,

Przecławski,

Rogalewska, 

Sobusiak,

Sokolewicz,

Sikorski,

Słomian,

 Słomka, 

Stojda,

TW "Suka",

Sułek,

Sternicki,

Stolarski +

Szelest,

Szyfelbein,

Szybisz,

Szumiło, 

Ściepuro,

Ślesicki,

 Walc,

Wajda,

Wierzbicka,

Witaszek,

Wrońska,

Zaliwski,

Zych +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nie jest zamknięta. Osoby nieuwzględnione zapraszam do kontaktu.

 

Wyrok w procesie Tomasza Sokolewicza przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrok w procesie Tomasza Sokolewicza przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie

 
Download, Archiwum i ciekawe linki

 

Wstęp Hołd Ruski 1611 Jędrzej Starobielski "Jak drukował się "Uczeń Polski"
Emil  PR1 o zabójstwie Emila Barchańskiego mojej matce (AUDIO w formacie MP3)
 DIOMKA Najmłodszy więzień stanu wojennego - (AUDIO w formacie WMA) "Uczeń Polski" w Bibliotece Narodowej
"Sprawa Emila B." Encyklopedia Solidarności o FMS "Uczeń Polski" w Bibliotece Internetowej
"Sprawa Emila B."  Karta 57 o "Uczniu Polskim" Wikipedia o "Uczniu Polskim"
Wikipedia o Emilu Barchańskim Dr B. Noszczak w Tygodniku Powszechnym o "Uczniu Polskim" Najmłodsza ofiara stanu wojennego
  ANEKS DO TEKSTU DR B. NOSZCZAKA WC1, WC2
 

Mołotowem w Dzierżyńskiego

  Generalny Prokurator PRL gen.L.Czubiński o "Uczniu" (doc) Na zadeptanym cmentarzu: Krzyż Wolności i Solidarności
  Anna Walentynowicz o Kowalczykach   Tablica dla upamiętnienia Czynu Braci Kowalczyków
  G L O S S A   D O   K S I Ą Ż K I   <N I E B E Z P I E C Z N A  W O L N O Ś Ć>
 

 Czerwonym kolorem oznaczone są osoby pracujące na szkodę organizacji. Bez całościowej dekomunizacji (ujawnienie agentury WSI) nie jest możliwa ocena wszystkich znanych nam zdarzeń. 

       
 
  Kontakt               Forum Dyskusyjne                    Linki

27.04.2014 13:26:13                                                                            powrót